BELAJAR BAHASA KOREA: KALIMAT BOLEH (~아/어/여도 되다) | BumiKorea ㅣBelajar Bahasa Korea untuk Pemula

BELAJAR BAHASA KOREA: KALIMAT BOLEH (~아/어/여도 되다) Bumi Korea Kamis, 22 September 2016 No Comment

~아/어/여 되다 (BOLEH)

~아/어/여도 되다 adalah akhiran kalimat dalam bahasa Korea yang diguakan untuk mengungkapkan izin atau persetujuan. ~ 아/어/여도 되다  memiki arti "boleh".

Boleh
kata kerja + 아/어/여도 되다
~아도 되다
~어도 되다
~여도 되다 (~해도 되다)
Vokal terakhir  dan  
Vokal terakhir  
Berakhiran  

가+ 아도 되다 → 가도 되다
잡+아도 되다 → 잡아도 되다
오+아도 되다 → 와도 되다
좁+ 아도 되다 → 좁아도 되다
서+ 어도 되다 → 서도 되다
먹+어도 되다 → 먹어도 되다
배우+ 어도 되다→ 배워도 되다
쓰+ 어도 되다 →ㅆ+어도 되다 → 써도 되다
만들+어도 되다 → 만들어도되다
마시+ 어도 되다→ 마셔도 되다
보내+어도 되다→ 보내도 되다

하  + 여도 되다
→ 해도 되다

공부하 + 여도 되다
→공부해도 되다

bentuk diatas masih dalam bentuk dasar untuk bentuk kalimat formal 되다 berubah menjadi 됩니다 sedangkan untuk kalimat informalnya 돼요
kata kerja harus dirubah dahulu kedalam bentuk informal dan dihilangkan suku kata terakhirnya (요) sebelum digabungkan dengan  도됩니다 / 도돼요
  
Kata kerja + /아도 + 되다
Kata kerja dasar
Perubahan kedalam bentuk informal
Kalimat formal
~아도 되다
~어도 되다
~여도 되다 
Kalimat informal
~아도 돼요
~어도 돼요
~여도 돼요
앉다
앉아()
앉아도 됩니다
앉아도 돼요
먹다
먹어()
먹어도 됩니다
먹어도 돼요
공부하다
공부해()
공부해도 됩니다
공부해도 돼요
가다
()
가도 됩니다
가도 돼요

Contoh kalimat dalam kalimat formal

이자리에 앉아도 됩니까?
Bolehkan saya duduk di tempat duduk ini?
여기서 밥을 먹어도 됩니다.
Disini boleh makan nasi.   
한국어를 공부해도 됩니까?
Bolehkah saya belajar bahasa Korea?
지금 집에 가도 됩니다.
Sekarang boleh pulang.

Contoh dalam kalimat informal
나는 술을 마셔도 돼요?
Bolehkah saya minum minuman keras?
여기서 사진을 찍어도 돼요?
Bolehkah memotret disini?
동생이 서울에 같이 가도 돼요.
Adik boleh ikut pergi ke Seoul bersama.

Untuk bentuk kalimat banmal atau kalimat kasar yang biasa digunakan jika lawan bicara kita bawahan, atau umurnya dibawah kita dan teman akrab caranya dengan menghilangkan akhiran "요" dari bentuk kalimat informal.
 
나는 술을 마셔도 돼?
여기서 사진을 찍어도 돼?
동생이 서울에 같이 가도 돼

Contoh dalam percakapan

가: .............. ~아/어/여도 됩니까?
     Bolehkah saya.....?
나: 네,..........~아/어/여도 됩니다.
       Ya, anda boleh.....
      아니요.....~(으)면 안 됩니다.
      Tidak, anda tidak boleh....      

가: 여기에서 담배를 피워도 됩니까?
       Bolehkah saya merokok disini?
나: 아니요, 여기에서 담배를 피우면 안 됩니다.
       Tidak, anda tidak boleh merokok disini.

가: 저기에서 사진을 찍어도 됩니까?
      Bolehkah saya memotret disana?
나: 네, 저기에서 사진을 찍어도 됩니다.
      Ya, anda boleh memotret disana

가: 역 앞에서 차를 주차해도 됩니까?
      Bolehkah saya memarkir mobil di depan stasiun?
나: 아니요, 주차하면 안 됩니다.
       Tidak, anda tidak boleh memarkir mobil.

가: 이 물건이 여기에 놓아도 됩니까?
      Bolehkah saya menaruh barang ini disini?
나: 네, 여기에 놓아도 됩니다.
     Ya, anda boleh menaruh barang ini disini

Pelajari juga cara pembentukan kalimat tidak boleh dalam bahasa Korea.by Bumi Korea

Bumi Korea Media online untuk berbagi pengetahuan seputar korea selatan mulai dari bahasa kebudayaan dan hiburan

Follow her @ Instagram | Facebook | Instagram

No Comment