BELAJAR BAHASA KOREA: TIDAK BOLEH (으/면안되다) Bumi Korea Sunday, September 25, 2016 No Comment

Setelah kita belajar kalimat pernyataan "boleh" pada artikel sebelumnya, sekarang mari kita pelajari bentuk kalimat negatifnya yaitu kalimat pernyataan "tidak boleh".
으/면안되다 akhiran kalimat bahasa Korea yang berfungsi untuk mengugkapkan larangan atau tidak membolekan sebuah tindakan.  으/면안되다 diartikan "tidak boleh".
으면 untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf konsonan. Contoh: 먹 + 으면 = 먹으면
면     untuk kata kerja yang berkhiran dengan huruf vokal. Contoh:  마시 + 면 = 마시면
Untuk kalimat bentuk formal kata 되다 berubah menjadi 됩니다 sedangkan untuk kalimat bentuk informalnya berubah menjadi 돼요.

Kata kerja  + 으면 / 면안되다
Kata kerja berakhiran konsonan으면
Kalimat formal
으면 / 면안됩니다
Kalimat informal
으면 / 면안돼요
Arti
()
먹으면안됩니다
먹으면안돼요
Tidak boleh makan
()
벗으면안됩니다
벗으면안돼요
Tidak boleh melepaskan
()
읽으면안됩니다
읽으면안돼요
Tidak boleh membaca
Kata kerja berakhiran vocal마시()
마시면안됩니다
마시면안돼요
Tidak boleh minum
공부하()
공부하면안됩니다
공부하면안돼요
Tidak boleh belajar
()
가면안됩니다
가면안돼요
Tidak boleh pergi

Contoh dalam kalimat formal

 1. 우리가 돼지고기를 먹으면안됩니다. Kami/kita tidak boleh makan daging babi.
 2. 밖에서 옷을 벗으면안됩니다.             Tidak boleh melepas baju diluar.
 3. 밥을먹을때 책을 읽으면안됩니다.     Tidak boleh baca buku saat makan.
 4. 술을 마시면안됩니다.                          Tidak boleh minum minuman keras.
 5. 동생은 한국말을 공부하면안됩니다. Adik tidak boleh belajar bahasa Korea.
 6. 오늘은 집에가면안됩니다.                  Hari ini tidak boleh pulang kerumah.
Bentuk kalimat pertanyaan formal menggunakan akhiran 됩니까
 1.  우리가 돼지고기를 먹으면안됩니까?   Apakah kami/kita tidak boleh makan daging babi? 
 2. 밖에서 옷을 벗으면안됩니까?                Apakah tidak boleh membuka baju diluar?
Contoh dalam bentuk kalimat informal
 1. 다른여자를 사랑하면안돼요.     Tidak boleh mencintai wanita lain.
 2. 지금은 친구를만나면안돼요.     Sekarang tidak boleh bertemu teman.
 3. 이의자에 앉으면안돼요.             Tidak boleh duduk di kursi ini.
Untuk bentuk kalimat Banmal dengan cara menghilangkan suku kata "요" pada akhiran kalimat bentuk informal.
 1. 다른여자를 사랑하면안돼.
 2. 지금은 친구를만나면안돼.
 3. 이의자에 앉으면안돼.
Dalam kalimat informal bentuk kalimat pertanyaannya sama seperti kalimat pernyataan tidak ada yang berubah.
 1. 여기서 담배피우면안돼요?     Apakah disini tidak boleh merokok?
 2. 나는 맥주 를 마시면안돼?       Apakah saya tidak boleh minum bir?

by Bumi Korea

Bumi Korea Media online untuk berbagi pengetahuan seputar korea selatan mulai dari bahasa kebudayaan dan hiburan

Follow her @ Twitter | Facebook | Google Plus

No Comment