ARTI JOM (좀) DAN PENGGUNAANYA Bumi Korea Selasa, 22 Agustus 2017 No Comment

Arti Jom (좀) dan Penggunaanya

Jom (좀) memiliki arti "sedikit" atau "beberapa"
Jom (좀) adalah salah satu kosa kata bahasa Korea yang sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Contoh penggunaan Jom (좀):

좀 먹자   jom mȏkja
Ayo makan sedikit.
좀 맥주 한잔 마시자  jom maekju hanjan masija
Ayo minum bir sedikit. 
좀 쉬자   jom swija
Ayo istirahat ssedikit (sebentar).
좀 걷자  jom kȏtca
Ayo jalan kaki sedikit.
좀 이따가  jom ittaga
Sebentar lagi.
좀 이따봐    jom ittabwa
Sampai bertemu sebentar lagi.
좀 이따가 전화할게   jom ittaga jȏnhwahalke
Sebentar lagi akan saya telfon.
좀 더 기다려 주세요  jom dȏ kidaryȏ juseyo
Tolong tunggu sedikit lagi.
말 좀 해봐   mal jom hae bwa
Coba katakan sedikit.
너는 좀 달라요   nȏneun jom tallayo
Kamu sedikit berbeda.
좀 빨리 해 주세요 jom ppalli he juseyo
Tolong lakukan/kerjakan sediki tcepat.

Contoh percakapan:


와완: 야... 이빵을 좀 먹어봐
Wawan: Ya..... ippangeul jom mȏgȏbwa
Wawan: Hey coba makan sedikit roti ini

로픽: 아니.. 빵을 안 먹고 싶어
Rofik: Ani... ppangeul an mȏgo siphȏ
Rofik: Tidak, aku tidak ingin makan roti

와완: 그럼 이 볶음 밥을 먹고 싶어?
Wawan: Keurȏm i bokkeum babeul mȏkko siphȏ?
Wawan: Kalau begitu, kamu ingin makan nasi goreng ini?

로픽: 그래..
Rofik: keurae
Rofik: Tentu

와완: 맛이 어때?
Wawan: Masi ȏttae?
Wawan: Bagaimana rasanya?

로픽: 좀 싱거워.. 소금 좀 넣어
Rofik: Jom singgȏwo.... sogeum jom nȏhȏ
Rofik: Sedikit hambar.. tolong masukkan (tambahkan) sedikit garam.

Selain 좀 kosa kata bahasa Korea lain yang memiliki arti sedikit adalah jogeum (조금).

Jom (좀) juga bisa diartikan "tolong" dalam situasi tertentu. Biasanya digunakan untuk memohon atau meminta suatu atau pertolongan. 


Contoh penggunaan:

이 거 좀 들어 주세요
I gȏ jom deurȏ juseyo
Tolong angkat ini.
기계 좀 꺼 주시겠어요
Kigye jom jusigessȏyo
Tolong matikan mesinnya.
오토바이 좀 빼 주실래요
Othobai jom ppae juseyo
Tolong pindahkan sepeda motornya / maukah anda memindahkan sepeda motor anda.

Contoh percakapan:


사비라: 오빠 나 좀 도와 주세요
Shabira: Oppa na jom towa juseyo
Shabira: Kakak tolong bantu aku

파지안: 뭘 도와 드릴까?
Fazian: Mwol towa deurilkka?
Fazian: Apa yang bisa aku bantu?

사비라: 이것은 너무 무거워요
Shabira: I gȏseun nȏmu mugȏwoyo
Shabira: Ini sangat berat.
사비라: 좀 들어 주세요
Shabira: Jom deurȏ juseyo
Shabira: Tolong angkatin

파지안: 응... 들어 줄게
Fazian: Eung.... deurȏ julke
Fazian: Ya, aku angkatin

by Bumi Korea

Bumi Korea Media online untuk berbagi pengetahuan seputar korea selatan mulai dari bahasa kebudayaan dan hiburan

Follow her @ Twitter | Facebook | Google Plus

No Comment